Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

Những diễn viên tự đóng cảnh hành động

Các phân cảnh hành động trên màn ảnh thường mang đến những rủi ro rất lớn nhưng có những diễn viên vẫn tự mình thực hiện để bộ phim chân thực nhất. Cùng điểm mặt một số diễn viên đã để lại dấu ấn khi tự đóng cảnh hành động trong phim.
Mở rộng
Banner theo CP KM