Xin chào khách. Đăng nhập wifi

Nỗi khổ của diễn viên đóng thế!

Đoạn trích hài hước sau đây sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về công việc nguy hiểm của một diễn viên đóng thế. Lược trích từ bộ phim: "I Love Hongkong" (Tôi Yêu Hồng Kông).
Mở rộng