Ông Tơ Bà Nguyệt lầy nhất showbiz

Ông Tơ Bà Nguyệt lầy nhất showbiz chắc chắn phải kể đến Trấn Thành - Trường Giang rồi.

Bùa Yêu - Bích Phương - Phiên bản tả thực siêu hài

Bùa Yêu - Bích Phương - Phiên bản tả thực siêu hài

Hài 2018 Sợi dây chuyền định mệnh

Hài 2018 Sợi dây chuyền định mệnh - Việt Hương, Lê Giang

''Vú'' Trường Giang bị hành hạ tía tai đỏ mặt

''Vú'' Trường Giang bị hành hạ tía tai đỏ mặt trong một show truyền hình.

[Loa Phường] Tập 71: Chạy ngay đi kẻo dính bùa yêu

[Loa Phường] Tập 71: Chạy ngay đi kẻo dính bùa yêu