Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

'Đắng lòng’ với cú đá võ thuật làm bay điện thoại xuống sông

Thanh niên định thể hiện khả năng võ thuật không ngờ đã quá đà, đá bay điện thoại của bạn xuống sông.
Mở rộng
Banner theo CP KM