Người từ tương lai đã xem Mike Tyson từ năm 1995?
Banner theo CP KM
Người từ tương lai đã xem Mike Tyson từ năm 1995?
Tặng Video   Tặng video

(Miễn phí)

Chiếc điện thoại gắn camera đầu tiên được bán vào năm 2000, tuy nhiên, có người đã phát hiện một cảnh quay bằng điện thoại trong một trận đấm bốc của Mike Tyson từ năm 1995. Vậy phải chăng đó chính là một khán giả đến từ tương lai?
Chia sẻ:

Xem thêm

Bình luận
Hủy