Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

Voi con khóc, ôm xác mẹ không rời suốt 24 tiếng

Voi con ba tuổi khóc thương bên xác mẹ trong một khu rừng ở Ấn Độ và liên tục cố gắng đánh thức con mẹ dậy.
Mở rộng
Banner theo CP KM