Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

[Bộ Tứ Bá Đạo] Tập 12: Điêu Thuyền Xuất Chiến - Triệu Hồi Pikachu

Bộ Tứ Bá Đạo tiến vào cung điện của Điêu Thuyền và họ đã phải gần như bất lức trước sức mạnh của Điêu Thuyền vì Ả có khả năng sử dụng Pokemon và triệu hồi Pikachu , Pukachi siêu mạnh. Và bộ tứ đã dùng cách nào để chiến thắng được Điêu Thuyền ???
Mở rộng
Banner theo CP KM