Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Top up 5k

Bóng ma tóc xõa bước theo hành khách vào taxi

Một đoạn clip được camera giám sát ghi lại khiến nhiều người xem 'rợn tóc gáy' khi cho thấy hình ảnh của một bóng ma đi theo một hành khách đứng bắt taxi.
Mở rộng
topup5k