Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Top up 5k

Tóm sống cá sấu khổng lồ chuyên 'ăn trộm' gia súc của người dân

Sau 'cáo buộc' ăn trộm gia súc của người dân, con cá sấu khổng lồ dài 4,33 mét đã bị cảnh sát bắt giữ.
Mở rộng
topup5k