Kinh dị cuộc thi đấu vật bẩn nhất thế giới
Banner theo CP KM
Kinh dị cuộc thi đấu vật bẩn nhất thế giới
Tặng Video   Tặng video

(Miễn phí)

Giải vô địch World Gravy Wrestling Championships là cuộc thi đấu vật trong một sàn đấu trũng chứa đầy nước sốt - được nhiều người gọi vui là giải vô địch đô vật "bẩn nhất thế giới".
Chia sẻ:

Xem thêm

Bình luận
Hủy