Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

Vợ chẳng phải mẹ cũng chẳng phải osin

Vợ là vợ, không bao giờ là mẹ, cũng chẳng phải là osin của chồng. Các ông chồng đã nhớ chưa?
Mở rộng
Banner theo CP KM