Xin chào khách. Đăng nhập wifi

Vợ chẳng phải mẹ cũng chẳng phải osin

Vợ là vợ, không bao giờ là mẹ, cũng chẳng phải là osin của chồng. Các ông chồng đã nhớ chưa?
Mở rộng