Xin chào khách. Đăng nhập wifi

Trộm cố thủ trên... cục nóng điều hòa suốt 2 ngày

Đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên người Trung Quốc khi bị phát hiện ăn trộm, đã ngồi lì trên cục nóng điều hoà, từ chối đồ ăn uống được tiếp tế.
Mở rộng