Xin chào khách. Đăng nhập wifi

Ghi nhớ tên

Gi nhớ tên của một ai đó tuy là một việc nhỏ nhưng rất ý nghĩa, điều này cho thấy bạn quan tâm và tôn trọng họ. Tuy nhiên không dễ để nhớ được tên của nhiều người, hãy cũng học bí quyết nhé.
Mở rộng