Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

Chỉ ngồi không, kiếm 1.000 USD/tháng

Công việc nhàn hạ, lương cao hiếm có này chỉ yêu cầu nhân viên ngồi trên ghế sofa hàng ngày. Thu nhập mà một nhân viên có thể lĩnh là 1.000 USD (khoảng 22 triệu đồng) mỗi tháng.
Mở rộng
Banner theo CP KM