Xin chào khách. Đăng nhập wifi

VN sắp có cáp treo vượt biển 21km, dài nhất thế giới

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì cuối năm 2018, Việt Nam sẽ có tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Tuyến cáp treo này dài 21km, nối Cát Hải sang đảo Cát Bà, TP Hải Phòng.
Mở rộng