Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

Biến tro cốt người chết thành trang sức, pha lê ở Trung Quốc

Người dân Trung Quốc lại có thêm một cách mới để tưởng nhớ những người thân yêu đã mất, thông qua dịch vụ... biến tro cốt người chết thành đồ trang sức, pha lê.
Mở rộng
Banner theo CP KM