Kỹ thuật bơi sải: Tư thế bơi
Banner theo CP KM
Kỹ thuật bơi sải: Tư thế bơi
Tặng Video   Tặng video

(Miễn phí)

Tư thế bơi chuẩn sẽ cho phép cơ thể lướt trong nước hơn, tăng hiệu quả khi bơi.
Chia sẻ:

Xem thêm

Bình luận
Hủy