Kỹ thuật bơi sải: Đạp chân
Banner theo CP KM
Kỹ thuật bơi sải: Đạp chân
Tặng Video   Tặng video

(Miễn phí)

Đạp chân càng tốt thì sẽ tạo càng nhiều lực tịnh tiến giúp bạn tăng tốc độ bơi.
Chia sẻ:

Xem thêm

Bình luận
Hủy