Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

Nơi mặt trời không bao giờ lặn

Video time-lapse ghi lại hiện tượng kỳ thú khi mặt trời di chuyển quanh đường chân trời và không lặn trong suốt 5 ngày (từ ngày 8-13/3) tại Nam Cực - nơi mặt trời mọc vào ngày 21/9 hàng năm và lặn vào ngày 21/3 năm sau.
Mở rộng
Banner theo CP KM