Xin chào khách. Đăng nhập wifi

Khi cha con 'Người Phán Xử' nói giọng miền Nam

Bạn đã nghe Phan Quân và Phan Hải nói chuyện với giọng miền Nam bao giờ chưa? Xem ngay clip này nhé!
Mở rộng