Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

Không biết dùng ký hiệu thì đừng làm điệu khi đi du lịch!

Nếu bạn không hiểu nhiều về ngôn ngữ ký hiệu thì đừng nên sử dụng chúng khi đi sang nước khác nhé! Vì mỗi nước, mỗi vùng đất có một quy ước riêng về ý nghĩa của ký hiệu đó.
Mở rộng
Banner theo CP KM