Xin chào khách. Đăng nhập wifi
Banner theo CP KM

Despacito phiên bản 8 thứ tiếng chất như nước cất

Despacito được Cover lại bằng 8 thứ tiếng khác nhau: Malaysia, Chinese, Russia, India, Portugal, English, Israel nghe rất hay và lạ tai.
Mở rộng
Banner theo CP KM