Xin chào khách. Đăng nhập wifi

Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi anh ấy hát!

Phim 'Tân Hoàn Châu Cách Cách' (2013) được chế lồng tiếng khiến mọi người không thể dừng được cười.
Mở rộng