Xin chào khách. Đăng nhập wifi

Hướng dẫn võ tự vệ: Tay không chống dao găm

Cùng luyện tập kỹ thuật tự vệ chống dao trong các tình huống thực tế dưới sự hướng dẫn của võ sư Trần Bửu Duyên từ môn phái Thiếu lâm Hắc Hổ môn.
Mở rộng