Nạp tiền ngay - Thưởng liền tay

MC1 PHIM HAI
-          Giá trị giải thưởng: 5.000đ (đã bao gồm VAT).
-          Tài khoản cộng: Cộng thưởng vào tài khoản chính của khách hàng.