Nạp tiền ngay - Thưởng liền tay

MC1 PHIM HAI
-          Điều kiện được cộng thưởng:
Thuê bao phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau để được cộng thưởng:
+        Là đối tượng của chương trình (Quy định chi tiết tại mục 6 phụ lục này)
+        Thuê bao phải duy trì trạng thái gói cước khuyến mại đã đăng ký 5 ngày(tính từ thời điểm đăng ký thành công)
-          Số tiền được cộng thưởng: 5.000đ/lần/1 gói cước.
-          Phương thức cộng tiền:
+        Tài khoản cộng: Hệ thống thực hiện cộng tiền vào tài khoản chính của khách hàng.
+        Hình thức cộng tiền: Đối tác thực hiện cộng tiền thông hệ thống thống cộng tiền của đối tác.