Nạp tiền ngay - Thưởng liền tay

MC1 PHIM HAI
1.      Tên chương trình khuyến mại: Nạp tiền ngay – Thưởng liền tay.
2.      Sản phẩm, dịch vụ áp dụng khuyến mại: Các gói dịch vụ MobiClip của MobiFone
3.      Thời gian triển khai dự kiến: 24/01/2017 – 23/04/2017 (90 ngày).
4.      Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
5.      Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản chính của thuê bao MobiFone.
6.      Đối tượng
6.1.   Đối tượng hưởng khuyến mại:Thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
-          Các thuê bao GPRS/3G/4G của MobiFone đang hoạt động 2 chiều;
-          Thuê bao không sử dụng dịch vụ MobiClip (bất kỳ gói nào) tại thời điểm bắt đầu CTKM;
-          Thuê bao đăng ký và sử dụng 6 ngàyliên tiếp gói cước khuyến mại lần đầu tiên trong thời gian diễn ra CTKM và theo đúng cú pháp của chương trình.
-          Lưu ý:
+        Thuê bao hủy trước khi CTKM bắt đầu, sau đó đăng ký trong thời gian diễn ra CTKM vẫn được hưởng ưu đãi
+        Thuê bao phải đăng ký theo đúng cú pháp khuyến mại mới được cộng thưởng.
+        Đối với mỗi gói cước, thuê bao chỉ được cộng thưởng lần đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình. Không áp dụng cộng thưởng cho thuê bao đã đăng ký, sau đó hủy và đăng ký lại gói cước đã hủy.
+        Thuê bao có thể được hưởng nhiều lần cộng thưởng (mỗi lần với 1 gói cước khác nhau) nếu đăng ký nhiều gói cước của chương trình.
7.      Cơ cấu giải thưởng và chi phí:
-          Giá trị giải thưởng: 5.000đ (đã bao gồm VAT).
-          Tài khoản cộng: Cộng thưởng vào tài khoản chính của khách hàng.
8.      Quy định và thể lệ chương trình khuyến mãi
8.1.   Thể lệ
-          Thuê bao là đối tượng tham gia chương trình (Quy định tại Mục 6 phụ lục này) khi thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ 6 ngàyliên tiếp các gói cước của chương trình sẽ được hưởng khuyến mại.
-          Giá trị giải thưởng: 5.000đ, được cộng vào TKC của khách hàng.
-          Các gói cước chương trình khuyến mại bao gồm:
STT Gói cước ngày Thời hạn gói Cú pháp CTKM Cú pháp hủy Chính sách gói
1 Góiclip tổng hợp 24 giờ C gửi 9022 Huy MC1 gửi 9022 Miễn phí chu kỳ cước đầu tiên (24h)
Các chu kỳ sau tự động gia hạn nếu khách hàng không thực hiện hủy
Gói cước được gia hạn theo ngày, khách hàng có thể hủy gói cước bất cứ thời điểm nào.
2 Gói Hài 24 giờ H gửi 9022 Huy HAI gửi 9022
3 Gói Phim 24 giờ P gửi 9022 Huy PHIM gửi 9022
8.2.   Cách tham gia:
- Khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi có thể đăng ký bằng cách sau:
+ Cách 1: Đăng ký bằng cú pháp khuyến mại sau:
STT Gói cước ngày Thời hạn gói Cú pháp CTKM Cú pháp hủy Chính sách gói
1 GóiMC1 24 giờ C gửi 9022 HuyMC1gửi 9022 Miễn phí chu kỳ cước đầu tiên (24h).
Các chu kỳ sau tự động gia hạn nếu khách hàng không thực hiện hủy
2 Gói Hài 24 giờ H gửi 9022 HuyHAIgửi 9022
3 Gói Phim 24 giờ P gửi 9022 HuyPHIM gửi 9022

+  Cách 2: Đăng ký qua wapsite: Áp ụng từ 00:00:00 25/03/2017
Khách hàng có thể đăng ký thông qua các đường dẫn sau: Toàn bộ các cách đăng ký qua wapsite đều qua bước xác thực tại trang xác thực tập trung dangky.mobifone.vn, theo đúng quy định của MobiFone.
+ Cách 3: Đăng ký bằng hình thức Voice Broadcast
Khách hàng thực hiện đăng ký theo thông tin và nội dung truyền thông chính thức qua hình thức Voice Broadcast của MobiFone.
Lưu ý:
-          Cú pháp khuyến mại chỉ áp dụng cho thuê bao thuộc đối tượng của chương trình
-          Các chính sách cước Data, tin nhắn, xem/tải video,… theo kịch bản hiện hành của dịch vụ
-          Khi thuê bao không nhận được tin nhắn truyền thông, nhưng thuộc đối tượng được hưởng khuyến mại, và có thực hiện đăng ký theo đúng cú pháp khuyến mại thì vẫn được hưởng ưu đãi.
8.3.   Quy định về cộng tiền cho tài khoản
-          Điều kiện được cộng thưởng:
Thuê bao phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau để được cộng thưởng:
+        Là đối tượng của chương trình (Quy định chi tiết tại mục 6 phụ lục này)
+        Thuê bao phải duy trì trạng thái gói cước khuyến mại đã đăng ký 6 ngày(tính từ thời điểm đăng ký thành công)
-          Số tiền được cộng thưởng: 5.000đ/lần/1 gói cước.
-          Phương thức cộng tiền:
+        Tài khoản cộng: Hệ thống thực hiện cộng tiền vào tài khoản chính của khách hàng.