Ngô Cẩn Ngôn: Vực dậy cả sự nghiệp nhờ phim “Mặc Vũ Vân Gian”

Ngô Cẩn Ngôn: Vực dậy cả sự nghiệp nhờ phim “Mặc Vũ Vân Gian”

Lý do Lâm Canh Tân được "làm chồng" Lưu Diệc Phi

Lý do Lâm Canh Tân được "làm chồng" Lưu Diệc Phi

Khi diễn viên dạy ca sĩ cách diễn xuất

Khi diễn viên dạy ca sĩ cách diễn xuất

Bí mật cảnh 7 nhện tinh hở bạo trong "Tây Du Ký 1986"

Bí mật cảnh 7 nhện tinh hở bạo trong "Tây Du Ký 1986"

Cát sê khủng của Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nam "Câu Chuyện Hoa Hồng"

Lộ cát sê khủng của Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nam "Câu Chuyện Hoa Hồng"